TƯ VẤN PHÁP LUẬT : CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN.

Gốc
Khách mời: Luật sư PHẠM HOÀI NAM, Luật sư điều hành hãng luật Giải phóng, đoàn Luật sư Thành phố HCM. MC: HẢI TRIỀU NGÀY: 23/02/2021

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/radio-365-fm-97-5-mhz/2021/2/tu-van-phap-luat-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-va-nhung-van-de-phap-ly-co-lien-quan-/551452