(Cadn.com.vn) - Bà Nguyễn Thị Tuyến (trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) hỏi: Năm 2010, tôi cho một người quen tên Tuấn mượn 170 triệu đồng có tính lãi. Tuy nhiên, sau đó nhiều lần tôi đòi nhưng anh ta không chịu trả. Tôi đã tính đến chuyện khởi kiện để đòi lại số tiền trên nhưng nhiều người bảo có kiện đi chăng nữa thì cũng không làm được gì vì anh ta không có tài sản (TS) gì có giá trị. Tôi được biết anh ta vừa lấy vợ và có TS, vậy tôi còn quyền khởi kiện để yêu cầu anh ta thanh toán khoản tiền này không?

(Cadn.com.vn) - Bà Nguyễn Thị Tuyến (trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) hỏi: Năm 2010, tôi cho một người quen tên Tuấn mượn 170 triệu đồng có tính lãi. Tuy nhiên, sau đó nhiều lần tôi đòi nhưng anh ta không chịu trả. Tôi đã tính đến chuyện khởi kiện để đòi lại số tiền trên nhưng nhiều người bảo có kiện đi chăng nữa thì cũng không làm được gì vì anh ta không có tài sản (TS) gì có giá trị. Tôi được biết anh ta vừa lấy vợ và có TS, vậy tôi còn quyền khởi kiện để yêu cầu anh ta thanh toán khoản tiền này không?

Luật sư Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng trả lời: Điểm a Khoản 3 Điều 159 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 đã sửa đổi, bổ sung năm 2011 quy định: "Tranh chấp về quyền sở hữu TS; tranh chấp về đòi lại TS do người khác quản lý, chiếm hữu; tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện". Cụ thể hơn, Điểm b Khoản 3 Điều 23 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: "Đối với tranh chấp về quyền sở hữu TS, về đòi lại TS, đòi lại quyền sử dụng đất do người khác quản lý, chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện". Ví dụ 1: Ngày 1-1-2008, A cho B vay 500 triệu đồng, thời hạn vay là 1 năm. Đến ngày 1-1-2009, B không trả tiền gốc và tiền lãi. Đến ngày 3-4-2011, A khởi kiện yêu cầu buộc B trả lại khoản tiền gốc và tiền lãi. Đối với yêu cầu thanh toán khoản tiền lãi thì Tòa án không giải quyết vì đã hết thời hiệu khởi kiện. Đối với yêu cầu thanh toán khoản tiền gốc thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện, Tòa án thụ lý giải quyết theo thủ tục chung". Như vậy, bà Tuyến vẫn còn quyền khởi kiện để yêu cầu ông Tuấn thanh toán khoản nợ trên.

Chương trình này có sự hợp tác về chuyên môn của

Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng

Gọi 1900 599 907 để được tư vấn pháp luật.