TƯ VẤN PHÁP LUẬT : TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Gốc
Khách mời: Luật sư TRẦN MINH CƯỜNG, Đoàn Luật sư Tp.HCM MC: Hoàng Nhân. NGÀY : 08/4/2021

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/radio-365-fm-97-5-mhz/2021/4/tu-van-phap-luattrinh-tuthu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-lien-quan-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat/552419