Ông Nguyễn Ngọc Mạnh, chủ một DNTN tại tỉnh Bình Định hỏi:

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, DN của tôi có nhận được một thông báo của một Cty đang nợ DN của tôi rằng Cty đó đang tiến hành thủ tục sáp nhập vào một Cty khác, sau này Cty nhận sáp nhập sẽ có nghĩa vụ thanh toán nợ cho DN của tôi. Tôi không muốn Cty nhận sáp nhập thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nên đã gửi đơn đến Sở KH&ĐT, là nơi tiến hành thủ tục sáp nhập để ngăn cản việc sáp nhập này. Tuy nhiên, tôi đã không nhận được phản hồi. Vậy tôi muốn biết: theo luật định, tôi có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ngăn cản việc sáp nhập DN như đã đề cập và yêu cầu chính Cty đang nợ DN của tôi tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ không?

Luật sư Lê Ngô Hoài Phong- Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng trả lời:

Sáp nhập DN là quyền của DN được pháp luật ghi nhận tại Luật Doanh nghiệp 2005. Theo đó, Cty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; Cty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Cty bị sáp nhập. Như vậy, ông không có quyền yêu cầu ngăn cản việc sáp nhập DN của Cty đang nợ DN mình. Về quyền yêu cầu thanh toán nợ, sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập, ông có quyền gửi văn bản yêu cầu Cty nhận sáp nhập thanh toán khoản nợ đó. Nếu Cty nhận sáp nhập từ chối thanh toán, ông có quyền khởi kiện ra tòa án (nếu DN của ông và Cty bị sáp nhập không có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại trọng tài) để yêu cầu Cty nhận sáp nhập thanh toán theo quy định của pháp luật.

Chuyên mục này có sự hợp tác về chuyên môn của

Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng

Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn: 0511.3600109