Chống bạo lực học đường: Đưa giáo dục giá trị sống vào trường học

Chống bạo lực học đường: Đưa giáo dục giá trị sống vào trường học

Gần 20.000 đại biểu tại 640 điểm cầu trên toàn quốc đã cùng dự hội nghị trực tuyến Bảo đảm an ninh, an toàn...

6 liên quan

Gia đình ảnh hưởng lớn đến khuynh hướng bạo lực của trẻ

Gia đình ảnh hưởng lớn đến khuynh hướng bạo lực của trẻ

Trong những nguyên nhân gây ra bạo lực học đường, chính học sinh nhận định rằng gia đình là phần quan trọng...

6 liên quan

Học sinh bị tổn thương về sức khỏe tâm thần: Thiếu tới 70.000 giáo viên tham vấn

Tham vấn tâm lý học đường ở nước ta hiện vừa thiếu lại vừa yếu. 'Số trường trung học cơ sở, trung học phổ...

6 liên quan

Chúng ta đang lo dạy chữ hơn là phát triển sức khỏe tinh thần cho học sinh

'So với các quốc gia đang phát triển thì chúng ta đang lo lắng nhiều hơn về việc dạy chữ, dạy tri thức mà...

6 liên quan

Tăng cường kiến thức tâm lý học đường cho phụ huynh

Hiện nay, tình trạng bạo lực học đường, HS rối loạn tâm lý… vẫn còn diễn ra thường xuyên. Để hỗ trợ, giúp...

6 liên quan