TTO - Chương trình do Hội Cựu du học sinh Úc (VGAC) tổ chức, sẽ tư vấn trực tuyến về cơ hội việc làm, thị trường tuyển dụng nhân sự tại VN… nhằm giúp du học sinh VN tại Úc có cái nhìn tổng quát về cơ hội phát triển nghề nghiệp bản thân khi trở về quê hương.