> Ngộ độc rượu,1 người tử vong, 2 người nhập viện" />