Tuần hành ủng hộ hôn nhân đồng giới lớn nhất lịch sử ở Úc

Gốc
Hơn 20 ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành lớn nhất trong lịch sử của Úc vì quyền hôn nhân đồng giới tại Sydney vào ngày 10.9.

Tin nóng

Tin mới