Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tuần làm việc thứ 4 của Quốc hội - Biểu quyết thông qua 4 dự án luật, 6 nghị quyết

Gốc

(SGGP).- Hôm nay 7-11, Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIII bước vào tuần làm việc thứ 4. Ngay trong ngày làm việc đầu tuần, Quốc hội sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của UBTVQH giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề. Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về nội dung này. Phiên họp này được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

(SGGP).- Hôm nay 7-11, Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIII bước vào tuần làm việc thứ 4. Ngay trong ngày làm việc đầu tuần, Quốc hội sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của UBTVQH giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề. Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về nội dung này. Phiên họp này được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

Hai vấn đề quan trọng khác của quốc gia sẽ được Quốc hội thảo luận tại các phiên họp toàn thể là kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu hécta rừng.

6 nghị quyết quan trọng dự kiến cũng sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua sau khi được thảo luận tại các phiên họp toàn thể, bao gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 (trong đó có nội dung về công tác tư pháp); Nghị quyết về Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015; Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012.

Cũng trong tuần, 4 dự án luật dự kiến sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua. Đó là Luật Lưu trữ, Luật Đo lường, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Nhiều dự án luật khác tiếp tục được Quốc hội cho ý kiến tại tổ đại biểu và tại hội trường, gồm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giá, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Bảo hiểm tiền gửi.

A. THƯ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtri/2011/11/272606/