TTO - Chiều 10-10, UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo và thông báo các chương trình của Tuần lễ văn hóa kỷ niệm 115 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2008).