Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội (QH), từ ngày 18-6, kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII bước vào tuần làm việc thứ 5 và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 21-6.

Trong tuần này, QH sẽ dành nhiều thời gian để biểu quyết thông qua nhiều dự luật quan trọng như: Luật Công đoàn (sửa đổi); Bộ Luật Lao động (sửa đổi); Luật Giá; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Giám định tư pháp; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Ngoài ra, QH cũng thông qua một số nghị quyết quan trọng như Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010; giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH; về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; về chất vấn và trả lời chất vấn; về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của QH năm 2013. Đặc biệt là nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.

Cùng trong tuần này, QH cũng dành thời gian thảo luận, cho ý kiến đối với một số luật: Luật Xuất bản (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật bổ sung và sửa đổi một số điều của Luật Luật sư, Luật Điện lực.