Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tuần sau, Hà Nội bầu chức Chủ tịch UBND TP với ông Trần Sỹ Thanh

Ngày 22/7 tới, HĐND TP Hà Nội sẽ họp để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 15/7, HĐND TP Hà Nội đã có giấy triệu tập kỳ họp thứ tám, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, kỳ họp diễn ra vào chiều 22/7 tới, để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Ảnh: Như Ý.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, để chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều nay, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ trên. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, cùng với quyết định điều động, phân công, Thành ủy Hà Nội sẽ giới thiệu để HĐND TP bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII, kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Với kinh nghiệm công tác phong phú, với sự am hiểu nhiều lĩnh vực, cùng nhiều năm sống ở địa bàn TP Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Trần Sỹ Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, các kinh nghiệm đã có, tuân thủ nguyên tắc năng động sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội”.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kỳ vọng ông Trần Sỹ Thanh sớm tiếp cận với nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông Dũng đề nghị Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP đạt kết quả cao nhất.