Hanoinet - Chỉ kém một tuần nữa thôi Circus của Britney sẽ làm nên kỉ lục tương tự Womanizer đã từng đạt được trước đó.