Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tuân thủ nguyên tắc an toàn và phát triển vốn

Gốc

Theo Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18-1-2008, việc sử dụng vốn của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển vốn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/157087