24H.COM.VN - Con ơi, nhắc mấy lần rồi / Thằng “chuột... vi tính” chỉ chơi, cấm nhằn!