(Infotv.vn) - Bộ Công thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã quyết định hoãn thời hạn ra Quyết định sơ bộ trong vụ việc điều tra chống trợ cấp túi nhựa đựng hàng bán lẻ PE từ Việt Nam.

Túi nhựa đựng hàng bán lẻ PE từ Việt Nam được kéo