24H.COM.VN - Hàng công nghệ cao cấp: iPhone, Nokia N95, hay Samsung Omnia, Laptop, hay xe máy Vespa… có giá bán trên thị trường lên tới hàng chục triệu, mà đôi khi khan hàng khó kiếm, vậy mà ở “Đấu giá 0 đồng” lại có giá giật mình “0 đồng”.