Hằng năm, vào dịp cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch, tức là cuối tháng 6, đầu tháng 7 theo lịch Chăm, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bà-la-môn lại tưng bừng vào lễ hội KaTê. Năm nay, đồng bào Chăm ở Bình Thuận tập trung về tháp Pô Sha Inư ở phường Phú Hài, TP. Phan Thiết cùng dự chung lễ hội, trước khi đón KaTê về với các plei (làng) và từng gia đình... Chi tiết