Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tuổi cao chí càng cao, gương càng sáng

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Người cao tuổi (NCT) có công sinh thành, nuôi dưỡng, đào tạo các thế hệ trẻ, có nhiều cống hiến trong thời kỳ kháng chiến cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống mẫu mực, nêu gương sáng trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Cần khơi dậy tiềm năng, kinh nghiệm quý báu của lớp NCT vào công cuộc phát triển đất nước.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123664&sub=50&top=37