Tuổi trẻ cả nước sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên

Gốc
ND - Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan T.Ư cùng các cơ sở Đoàn đã xây dựng 25 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách; tổ chức các đội y sĩ, bác sĩ trẻ tình nguyện khám, tư vấn, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người.

Tin nóng

Tin mới