Tuổi trẻ chưa lớn

Gốc
Hai mái đầu bạc: nhà văn Nguyên Ngọc và GS.TS Lê Ngọc Trà, hai nhà văn hóa đã hàn huyên trong một buổi gặp gỡ, với những khắc khoải, suy tư về bản lĩnh thế hệ trẻ hôm nay, những người đang tiếp nối thế hệ của họ đưa đất nước tăng tốc phát triển.

Tin nóng

Tin mới