TT (TP.HCM) - Chị Nguyễn Thị Thu Hương - tác giả tập sách Hành trình xương thủy tinh (được Tuổi Trẻ trích đăng tải) - vừa chuyển toàn bộ quyền tài sản thuộc quyền tác giả của tập sách cho báo Tuổi Trẻ vào chiều 9-10.