Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy Nam Định thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Gốc
Từng đoàn viên trong chi đoàn luôn thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và xác định vai trò, tránh nhiệm của mình trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Tin nóng

Tin mới