Tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam hành trình với biển, đảo quê hương

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, trong 2 ngày 20-21/7, Đoàn Cơ sở Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam và Đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên ITAXA, Chi đoàn thanh niên Văn phòng TTXVN khu vực phía Nam, Chi đoàn thanh niên TTXVN cụm cơ quan thường trú Đông Nam bộ, huyện Đoàn Phú Quý tổ chức chương trình 'Hành trình tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam với biển, đảo quê hương' tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tuoi-tre-thong-tan-xa-viet-nam-hanh-trinh-voi-bien-dao-que-huong-46562.htm