Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tuy đã tập trung, mạch lạc, thiết thực hơn

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Lần đầu tiên có đại biểu trích dẫn luật với Bộ trưởng để kết luận rõ ràng: Theo Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ TN - MT phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc xử lý những vi phạm môi trường của Công ty VEDAN.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=108701