ND - Trong lịch sử Olympic, lần đầu tiên ngọn lửa thế vận hội sẽ đi qua lãnh thổ Việt Nam dự kiến vào ngày 30-4-2008.