(HNM) - Chiều 26-3, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã gặp mặt, tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2007.