Tuyên dương 70 gương điển hình “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VII

Gốc
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 27.7, Bộ Công an công bố tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VII

Những gương điển hình “Vì An ninh Tổ quốc”

Tham dự có gần 400 đại biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân - Trung tướng Lê Văn Đệ, cho biết, tại Đại hội này sẽ có 19 tập thể được tuyên dương danh hiệu Anh hùng, trong đó có 14 tập thể được tuyên dương thành tích thời kỳ đổi mới; 5 tập thể được tuyên dương thành tích thời kỳ kháng chiến. Có 5 cá nhân được tuyên dương, trong đó phong tặng 3 cá nhân về thành tích thời kỳ đổi mới và truy tặng 2 cá nhân về thành tích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đại hội cũng sẽ tuyên dương 70 gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lực lượng và 10 cá nhân. Đại hội lần thứ VII nhằm tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn 2010-2015. Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2020.
Trong 5 năm qua cũng đã có nhiều đơn vị, địa phương trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ tính riêng năm 2014 có 3.274 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, 1.234 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 5.390 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, nhiều tập thể được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen. Đặc biệt phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nồng thôn mới” đã được công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng và đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua “Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được chú trọng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và ngày Hội đại Đoàn kết toàn dân, nên phong trào đã có sự chuyển biến tích cực và chất lượng. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện thêm nhiều điển hình tiên tiến, hàng năm số tập thể, cá nhân được khen thưởng đều tăng và đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay được tổng kết nhân rộng hoặc thông báo rộng rãi trong toàn lực lượng.

Clip họp báo tuyên dương 70 gương điển hình “Vì An ninh Tổ quốc

Những gương điển hình “Vì An ninh Tổ quốc”

Những gương điển hình “Vì An ninh Tổ quốc”

Tin nóng

Tin mới