Tuyên dương 9 cá nhân, tập thể điển hình

Gốc
(NLĐ)- Bảy cá nhân và hai tập thể điển hình là CB-CNV thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã được tuyên dương sáng 15-10 vì có thành tích trong lao động sáng tạo khoa học-công nghệ năm 2008-2009

Sáng kiến của các gương điển hình đã được hội đồng khoa học-công nghệ của SAWACO công nhận và ứng dụng vào công tác quản lý, lĩnh vực sản xuất của đơn vị, góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động... Đây là lần đầu tiên SAWACO tổ chức tuyên dương những điển hình trong hoạt động khoa học - công nghệ và sẽ được tổ chức mỗi năm một lần.

Tin nóng

Tin mới