(HNM) - Ngày 25-10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Nhằm động viên đội ngũ nhà giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo", Bộ GD-ĐT, Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức tuyên dương nhà giáo tiêu biểu toàn quốc lần thứ nhất, giai đoạn 2008-2013. Thời gian dự kiến tổ chức hội nghị là ngày 15 và 16-11-2013 tại Hà Nội.

Ngoài các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, những người được tuyên dương phải đang trực tiếp giảng dạy tại các nhà trường, có thời gian công tác tính đến thời điểm xét chọn là 5 năm. Bộ GD-ĐT lưu ý các Sở GD-ĐT và nhà trường ưu tiên tôn vinh những nhà giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; những nhà giáo có tinh thần vượt khó, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.