Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

'Tuyên giáo không được để vùng trắng về công tác tư tưởng'

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Tuyên giáo phải làm chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; Không để bị động, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

Sáng nay (23/12) tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, truyển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

(Ảnh: Quốc Anh)

(Ảnh: Quốc Anh)

Năm 2022, ngành Tuyên giáo cả nước đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá. Ngành Tuyên giáo đã triển khai 22 đề tài, đề án để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần hoạch định chủ trương, đường lối; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.

Ngành Tuyên giáo cũng tổ chức thành công hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII cho lãnh đạo các cơ quan ban ngành, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, ngành chủ động, kịp thời trong hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (Ảnh: Duy Phương)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (Ảnh: Duy Phương)

Với những thành tựu nổi bật nêu trên, ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đặt ra 4 yêu cầu công tác tuyên giáo cần phải tiếp tục nâng cao. Thứ nhất là tính Đảng và tính chiến đấu trong công tác tuyên giáo, trước hết là quán triệt và học tập nghị quyết, sau đó là giáo dục và thuyết phục, lý luận và thực tiễn. Thứ hai là toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và có khâu đột phá. Thứ ba là quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Thứ tư là đổi mới mạnh mẽ về phương thức của công tác tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Duy Phương)

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Duy Phương)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: "Tuyên giáo phải làm chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; không để bị động, không để vùng trắng về công tác tư tưởng. Điều này cũng phù hợp với công tác tổ chức, ở đâu có nhân dân thì ở đó có đảng viên. Mà có đảng viên là phải có công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền. Công tác tư tưởng văn hóa hay công tác tuyên giáo không phải chỉ của đảng viên mà cả hệ thống chính trị"./.

Duy Phương/VOV-TPHCM