Tuyển học giả Việt Nam giảng dạy ở Mỹ

(TNO) Chương trình Fulbright tại Việt Nam vừa thông báo tuyển các ứng viên cho Chương trình Học giả Việt Nam (VSP) năm 2009. Chương trình sẽ tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Mỹ trong khoảng từ ba tháng đến chín tháng.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/4/3/233052.tno