Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tuyển lao động Việt Nam thay thế lao động nước ngoài

(SGGP). – Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam, trong thời hạn 30 ngày trước khi thực hiện gói thầu (hoặc dự án) phải đề nghị bằng văn bản với chủ tịch UBND tỉnh hoặc thành phố sở tại về việc tuyển lao động Việt Nam và có xác nhận của chủ đầu tư về phương án sử dụng lao động Việt Nam đã được kê khai trong hồ sơ dự thầu.

(SGGP). – Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam, trong thời hạn 30 ngày trước khi thực hiện gói thầu (hoặc dự án) phải đề nghị bằng văn bản với chủ tịch UBND tỉnh hoặc thành phố sở tại về việc tuyển lao động Việt Nam và có xác nhận của chủ đầu tư về phương án sử dụng lao động Việt Nam đã được kê khai trong hồ sơ dự thầu.

Đó là một trong những nội dung của Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH mà Bộ LĐTB-XH vừa ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ về bổ sung một số quy định về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18-12 sắp tới.

Thông tư cũng nêu rõ: Trước khi tuyển người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc, người sử dụng lao động (các nhà thầu) phải thông báo nhu cầu tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài. Nếu không tuyển dụng được người lao động Việt Nam theo như yêu cầu, trong thời hạn 36 tháng, người sử dụng lao động được phép tuyển người lao động nước ngoài.

Đối với các gói thầu hoặc dự án đã trúng thầu hoặc được thực hiện trước ngày 1-8-2011, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông tư có hiệu lực, nhà thầu nước ngoài phải báo cáo về thực trạng lao động Việt Nam và lao động nước ngoài đang làm việc, số người đã và không được cấp phép lao động, nêu rõ giải pháp khắc phục và kế hoạch sử dụng người lao động nước ngoài cũng như Việt Nam đến khi kết thúc dự án, gói thầu với chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sở tại. Trong đó, yêu cầu nêu rõ nhu cầu đề nghị tuyển lao động Việt Nam vào thay thế người nước ngoài đang làm việc.

V.PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/laodongvieclam/2011/11/273428/