Tuyển người học nghề quá chỉ tiêu sẽ bị tước giấy phép

Gốc
Hỏi: Tôi đang công tác tại một trường Trung cấp dạy nghề. Vừa qua tôi được biết trường tôi đã tuyển sinh quá chỉ tiêu đào tạo được duyệt. Xin quý báo cho biết việc làm này bị xử lý như thế nào? (Vũ Hồng Vân, Lạng Giang, Bắc Giang).

Trả lời: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 116/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề thì việc xử lý hành vi vi phạm quy định về số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh để đào tạo ở trình độ trung cấp nghề với các mức phạt cụ thể như sau: - Phạt cảnh cáo khi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15% so với số lượng được tuyển sinh hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 5 đến 10 người học; - Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng khi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20% so với số lượng được tuyển sinh hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 11 đến 20 người học; - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi tuyển vượt từ 20% đến dưới 25% so với số lượng được tuyển sinh hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 21 đến 30 người học; - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi tuyển vượt từ 25% đến dưới 30% so với số lượng được tuyển sinh hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 31 đến 40 người học; - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi tuyển vượt từ 30% trở lên so với số lượng được tuyển sinh hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 41 người học trở lên. Theo quy định trên, việc tuyển sinh quá chỉ tiêu đào tạo của trường bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt thấp nhất là cảnh cáo và cao nhất là phạt tiền đến 10 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng học sinh mà nhà trường vi phạm. Ngoài ra, nhà trường còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm nếu vi phạm lần đầu và tước quyền sử dụng không thời hạn nếu vi phạm lần thứ hai. Nhà trường cũng sẽ bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc hủy bỏ kết quả trúng tuyển và các quyết định trái pháp luật, buộc trả lại các khoản đã thu của người học, chịu mọi chi phí cho việc trả lại và buộc khôi phục quyền lợi học tập cho người học đối với hành vi vi phạm

Tin nóng

Tin mới