(PLO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra hôm qua.

Tuyen Quang can cai cach hanh chinh, tu phap, cai thien moi truong dau tu - Anh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng

Tham dự Đại hội còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương và các địa phương…

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Tuyên Quang đã đạt được những kết quả to lớn, tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Tuyên Quang đạt 14,08%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.368 USD, hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Tuyên Quang cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp, khai thác tốt tiềm năng lợi thế về đất đai, lao động; chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật canh tác, công nghệ cao; phát triển vùng cây ăn quả, cây công nghiệp tập trung; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu…

Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, Tuyên Quang cần tập trung cải cách hành chính, tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát huy lợi thế liên kết vùng, chủ động kết nối chặt chẽ hơn với các tỉnh trong khu vực.

Tổng Bí thư yêu cầu Tuyên Quang tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tập trung vào 3 vấn đề cấp bách và 4 nhóm giải pháp gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.