Tuyên Quang: Kiến nghị thu hồi hơn 5,7 tỷ đồng qua thanh tra

Gốc
6 tháng đầu năm 2017, ngành Thanh tra Tuyên Quang đã ban hành 292 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của 119 tổ chức, 240 cá nhân có trách nhiệm liên quan đến các sai phạm qua 363 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

Trong đó, Thanh tra tỉnh hoàn thành 4/7 cuộc thanh tra hành chính theo Kế hoạch năm 2017. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền gần 3 tỷ đồng; xử lý khác 126,869 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 7 tập thể và 15 cá nhân; đề xuất 6 kiến nghị về công tác quản lý.

Các cuộc thanh tra, kiểm tra nói trên tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách; kiểm tra chất lượng, nhãn mác hàng hóa; việc chấp hành pháp luật về hoạt động thương mại, việc chấp hành pháp luật thuế và các lĩnh vực khác như an toàn giao thông, văn hóa, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường...

Theo Thanh tra tỉnh Tuyên Quang, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tích cực xây dựng phong trào thi đua thực hiện tốt kế hoạch thanh tra và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trần Kiên

Tin nóng

Tin mới