Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tuyên Quang phát triển hạ tầng cho vùng khó khăn

Để từng bước, tạo điều kiện cho người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã huy động các nguồn vốn, đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu cho những địa bàn này. Nhiều thôn bản vùng sâu đã có cầu, có đường, có thêm điểm trường để con em không phải đi học xa. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình thông tấn

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tuyen-quang-phat-trien-ha-tang-cho-vung-kho-khan-46552.htm