Chủ động định hướng

Thời điểm này, khi học kỳ II của năm học 2020-2021 mới bắt đầu được một tháng, nhưng UBND thành phố Hà Nội...

670 liên quan

Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội: Bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi

Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội: Bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi

Theo kế hoạch đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, công tác tuyển sinh đầu cấp (tuyển sinh mầm non, lớp...

670 liên quan

Các trường tư ở Hà Nội tuyển sinh lớp 1 và lớp 6

Các trường tư ở Hà Nội tuyển sinh lớp 1 và lớp 6

Nhiều trường tư thục ở Hà Nội như Archimedes, Nguyễn Siêu, Marie Curie đã công bố phương thức và thời gian...

670 liên quan

Các trường hot ở Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ra sao?

Các trường hot ở Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ra sao?

Nhiều trường như Archimedes School, Ngôi Sao, Nguyễn Siêu, Marie Curie,... đã công bố phương thức tuyển...

670 liên quan

Chi tiết kế hoạch tuyển sinh đầu cấp từ mầm non đến THCS tại Hà Nội

Chi tiết kế hoạch tuyển sinh đầu cấp từ mầm non đến THCS tại Hà Nội

Trong năm học 2021 - 2022, các trường mầm non, tiểu học (lớp 1), trung học cơ sở (lớp 6) của Hà Nội thực...

670 liên quan

Trường Marie Curie thông báo ngày phát hành hồ sơ lớp 1, lớp 6, lớp 10

Trường Marie Curie thông báo ngày phát hành hồ sơ lớp 1, lớp 6, lớp 10

Ngày 27/2, Hiệu trưởng trường Marie Curie, Hà Nội - thầy Nguyễn Xuân Khang ký thông báo ngày phát hành hồ...

670 liên quan

Hà Nội công bố lịch và phương án tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022

Hà Nội công bố lịch và phương án tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022

Năm học 2021 - 2022, các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện tuyển sinh theo...

670 liên quan

Hà Nội xét tuyển học sinh vào lớp 1, lớp 6

Hà Nội xét tuyển học sinh vào lớp 1, lớp 6

670 liên quan

Hà Nội tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 theo phương thức xét tuyển

Hà Nội tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 theo phương thức xét tuyển

UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&DT) Hà Nội về công tác tuyển sinh...

670 liên quan

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh

UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non,...

670 liên quan

Tuyển sinh lớp 6 trường 'hot' ở Hà Nội:Tổ chức xét tuyển, đánh giá năng lực

Tuyển sinh lớp 6 trường 'hot' ở Hà Nội:Tổ chức xét tuyển, đánh giá năng lực

UBND TP Hà Nội đã phê duyệt phương án tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6. Theo đó, các trường THCS tuyển sinh...

670 liên quan

Phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội

Phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội

Năm học 2021 - 2022, Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào nhà trẻ khoảng 145.000 trẻ, tuyển vào mẫu giáo khoảng...

670 liên quan

Hà Nội: Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 theo phương thức xét tuyển

Hà Nội: Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 theo phương thức xét tuyển

UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non,...

670 liên quan

Hà Nội công bố thời gian tuyển sinh trực tuyến với lớp 1 và lớp 6

Hà Nội công bố thời gian tuyển sinh trực tuyến với lớp 1 và lớp 6

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học...

670 liên quan

Năm học 2021-2022: Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến

Năm học 2021-2022: Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến

Năm học 2021-2022, các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh...

670 liên quan

Những nhóm trường nào của Hà Nội tuyển sinh lớp 6 không theo tuyến?

Những nhóm trường nào của Hà Nội tuyển sinh lớp 6 không theo tuyến?

Theo kế hoạch tuyển sinh của Hà Nội, các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến (trường chất...

670 liên quan

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.

670 liên quan

Tuyển sinh lớp 6 trường hot: Hà Nội cho phép xét tuyển kết hợp kiểm tra năng lực

Tuyển sinh lớp 6 trường hot: Hà Nội cho phép xét tuyển kết hợp kiểm tra năng lực

Theo phương thức tuyển sinh lớp 1, lớp 6 vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, các trường THCS tuyển sinh vào...

670 liên quan

Hà Nội: Năm học 2021 - 2022 vẫn thực hiện hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp

Hà Nội: Năm học 2021 - 2022 vẫn thực hiện hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp

UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các...

670 liên quan

Hà Nội: Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 theo phương thức xét tuyển

Hà Nội: Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 theo phương thức xét tuyển

UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các...

670 liên quan

Phương án tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội năm 2021 có gì mới?

Phương án tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội năm 2021 có gì mới?

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021...

670 liên quan

Hà Nội: Xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 không theo tuyến

Hà Nội: Xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 không theo tuyến

Theo kế hoạch tuyển sinh của Hà Nội, các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến (trường chất...

670 liên quan

Hà Nội: Tuyển sinh trực tuyến lớp 1 từ 1-3/7; lớp 6 từ 6-9/7

Hà Nội: Tuyển sinh trực tuyến lớp 1 từ 1-3/7; lớp 6 từ 6-9/7

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1,...

670 liên quan

Phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 của Hà Nội

Phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 của Hà Nội

Ngày 19/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành công văn về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1,...

670 liên quan

Hà Nội lên phương án tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Hà Nội lên phương án tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2021-2022

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 492/UBND-KGVX về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non,...

670 liên quan

Triển khai chương trình lớp 6 mới, Hà Nội yêu cầu chọn giáo viên cốt cán

Triển khai chương trình lớp 6 mới, Hà Nội yêu cầu chọn giáo viên cốt cán

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên triển khai chương trình phổ thông, SGK mới đối với học sinh lớp 6. Hà Nội...

670 liên quan

Mong sớm có sách lớp 2 và lớp 6 để dạy thử nghiệm

Mong sớm có sách lớp 2 và lớp 6 để dạy thử nghiệm

Các trường mong mỏi sớm có sách lớp 2 và lớp 6 theo chương trình mới để được tiếp cận và dạy thử nghiệm...

670 liên quan

Mong sớm có sách lớp 2 và lớp 6 để dạy thử nghiệm

Mong sớm có sách lớp 2 và lớp 6 để dạy thử nghiệm

670 liên quan

Tổ chức chương trình 'khám phá khoa học' cho học sinh lớp 6

Tổ chức chương trình 'khám phá khoa học' cho học sinh lớp 6

Ngày 11-10, Trường Trung học cơ sở Võ Văn Ký (thành phố Nha Trang) tổ chức chương trình 'Khám phá khoa học'...

670 liên quan

Bộ Giáo dục đã nhận được 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6

Bộ Giáo dục đã nhận được 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6

Đối với lớp 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được 43 bản mẫu sách giáo khoa của đầy đủ 11 môn học/hoạt...

670 liên quan

Vội bắt chuyến xe, nữ sinh lớp 6 bị ô tô tông trực diện khi băng sang đường

Vội bắt chuyến xe, nữ sinh lớp 6 bị ô tô tông trực diện khi băng sang đường

Nữ sinh lớp 6 vội vã chạy qua đường để bắt chuyến xe, bất ngờ bị 1 ô tô khác tông trực diện khiến ngã văng...

670 liên quan

Đã có 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6

Đã có 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6

Bộ GD&ĐT đã nhận được 43 bản mẫu sách giáo khoa (SGK) của đầy đủ 11 môn học/hoạt động giáo dục giáo dục bắt...

670 liên quan

Clip học sinh lớp 6 chạy qua đường, bị ô tô tông trúng

Clip học sinh lớp 6 chạy qua đường, bị ô tô tông trúng

Sau giờ tan trường, thấy xe buýt dừng bên kia đường, một học sinh chạy qua với ý định cho kịp chuyến xe, đã...

670 liên quan

Trường tự ý thu tiền ghế ngồi của học sinh lớp 6

Trường tự ý thu tiền ghế ngồi của học sinh lớp 6

Trường THCS Nguyễn Du (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) thu 25.000 đồng/học sinh lớp 6 để mua ghế ngồi. Hiệu...

670 liên quan

Tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa

Tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu sách...

670 liên quan

Sách giáo khoa khan hiếm bất thường: Phụ huynh được khuyến khích mua tại trường
Sách giáo khoa khan hiếm bất thường: Phụ huynh được khuyến khích mua tại trường - Ảnh 1
Sách giáo khoa khan hiếm bất thường: Phụ huynh được khuyến khích mua tại trường - Ảnh 2
Sách giáo khoa khan hiếm bất thường: Phụ huynh được khuyến khích mua tại trường - Ảnh 3

Sách giáo khoa khan hiếm bất thường: Phụ huynh được khuyến khích mua tại trường

GDVN- Sách giáo khoa lớp 1, lớp 6 khan hiếm bất thường ngoài thị trường. Lựa chọn duy nhất của phụ huynh là...

670 liên quan

'Tôi đi chục cửa hàng để mua sách giáo khoa lớp 6 cho con'

'Tôi đi chục cửa hàng để mua sách giáo khoa lớp 6 cho con'

Một phụ huynh tại TP.HCM nói chị đã đi chục cửa hàng để tìm mua sách lớp 6 cho con. Trong khi đó, năm học...

670 liên quan

NXB Giáo dục gấp rút cung ứng SGK lớp 6

NXB Giáo dục gấp rút cung ứng SGK lớp 6

670 liên quan

Bảo đảm có đủ sách giáo khoa lớp 6 trong 1-2 ngày tới

Bảo đảm có đủ sách giáo khoa lớp 6 trong 1-2 ngày tới

Trước hiện tượng thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa lớp 6 tại một số cửa hàng ở Hà Nội và thành phố Hồ...

670 liên quan

Sẽ có đủ sách giáo khoa lớp 6 trong vòng 1-2 ngày tới

Sẽ có đủ sách giáo khoa lớp 6 trong vòng 1-2 ngày tới

Trước thực trạng nhiều phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo mua sách giáo khoa lớp 6 cho con, hôm nay (10/9),...

670 liên quan

Nhà xuất bản Giáo dục cung cấp đường dây nóng hỗ trợ thiếu SGK

Nhà xuất bản Giáo dục cung cấp đường dây nóng hỗ trợ thiếu SGK

Trong vài ngày tới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hứa đảm bảo đủ sách giáo khoa lớp 6 phục vụ học sinh.

670 liên quan

Bắt đầu thẩm định 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6

Bắt đầu thẩm định 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6

Từ ngày 7/9, Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới bắt...

670 liên quan

Bộ SGK lớp 6 khan hiếm bị 'cò' hét giá 900 nghìn đồng: NXB Giáo dục Việt Nam nói gì?

Bộ SGK lớp 6 khan hiếm bị 'cò' hét giá 900 nghìn đồng: NXB Giáo dục Việt Nam nói gì?

Dù mức giá niêm yết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với bộ sách lớp 6 là 179.800 đồng nhưng 'cò sách'...

670 liên quan

'Cò' đẩy giá sách lớp 6 lên gấp 5 lần

'Cò' đẩy giá sách lớp 6 lên gấp 5 lần

Bộ sách giáo khoa lớp 6 có giá niêm yết 179.800 đồng được 'cò' đẩy lên 900.000 đồng.

670 liên quan

Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 6

Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 6

Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 6 gồm 128 thành viên của 12 môn học và hoạt động giáo dục bao gồm các...

670 liên quan

'Cò' hét giá 900.000 đồng một bộ sách lớp 6, phụ huynh vẫn 'cắn răng' mua

'Cò' hét giá 900.000 đồng một bộ sách lớp 6, phụ huynh vẫn 'cắn răng' mua

Dù mức giá niêm yết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với bộ sách lớp 6 là 179.800 đồng nhưng 'cò' sách...

670 liên quan

'Thương vụ' ngã giá gấp 5 lần của 'cò' sách lớp 6 tại Hà Nội

'Thương vụ' ngã giá gấp 5 lần của 'cò' sách lớp 6 tại Hà Nội

Các 'cò' sách lớp 6 chèo kéo khách ngang nhiên trước cửa Công Ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà...

670 liên quan

Sách lớp 6 khan hiếm, phụ huynh Hà Nội nháo nhác tìm mua: Nhà xuất bản lý giải

Sách lớp 6 khan hiếm, phụ huynh Hà Nội nháo nhác tìm mua: Nhà xuất bản lý giải

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đang điều chuyển sách từ vùng khác về nơi thiếu, dự kiến sẽ cung...

670 liên quan

Con vào năm học mới, phụ huynh Hà Nội vẫn 'đỏ mắt' tìm sách tiếng Anh lớp 6

Con vào năm học mới, phụ huynh Hà Nội vẫn 'đỏ mắt' tìm sách tiếng Anh lớp 6

Năm học mới vừa bắt đầu nhưng nhiều học sinh lớp 6 vẫn chưa có sách giáo khoa tiếng Anh vì hầu hết các cửa...

670 liên quan

Khan hiếm sách giáo khoa lớp 6 tại Hà Nội

Khan hiếm sách giáo khoa lớp 6 tại Hà Nội

Nhiều phụ huynh cho biết, mấy ngày nay, chạy đôn chạy đáo khắp các cửa hàng sách và thiết bị của Nhà xuất...

670 liên quan

Hà Nội: Học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Hà Nội: Học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Nhặt được ví tiền trong đó có hơn 2 triệu tiền mặt cùng nhiều loại giấy tờ tùy thân quan trọng, em Vũ Huy...

670 liên quan

Hà Nội khan hiếm sách giáo khoa lớp 6 bất thường, đi mỏi chân không mua nổi 1 bộ
Hà Nội khan hiếm sách giáo khoa lớp 6 bất thường, đi mỏi chân không mua nổi 1 bộ - Ảnh 1
Hà Nội khan hiếm sách giáo khoa lớp 6 bất thường, đi mỏi chân không mua nổi 1 bộ - Ảnh 2
Hà Nội khan hiếm sách giáo khoa lớp 6 bất thường, đi mỏi chân không mua nổi 1 bộ - Ảnh 3

Hà Nội khan hiếm sách giáo khoa lớp 6 bất thường, đi mỏi chân không mua nổi 1 bộ

GDVN- Không chỉ những cửa hàng sách lớn nhất tại Hà Nội mà ngay tại các cửa hàng trực thuộc Nhà xuất bản...

670 liên quan

Thẩm định SGK lớp 6: Lựa chọn những cuốn sách chứa đựng niềm tin phụ huynh, học sinh

Thẩm định SGK lớp 6: Lựa chọn những cuốn sách chứa đựng niềm tin phụ huynh, học sinh

Sáng nay (7/9), dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc Hội đồng thẩm định...

670 liên quan

Cha mẹ bức xúc vì thu tới thu lui tiền ghế, Hiệu trưởng cấp 2 Bình Chánh nói gì?

Cha mẹ bức xúc vì thu tới thu lui tiền ghế, Hiệu trưởng cấp 2 Bình Chánh nói gì?

GDVN- Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bình Chánh, huyện Bình Chánh khẳng định, cho đến nay, nhà trường...

670 liên quan

Hà Nội tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp 1, lớp 6

Hà Nội tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp 1, lớp 6

Sau thời gian nửa tháng tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, Hà Nội dành thời gian từ...

670 liên quan

Hà Nội tuyển sinh bổ sung học sinh vào lớp 1 và lớp 6

Hà Nội tuyển sinh bổ sung học sinh vào lớp 1 và lớp 6

Từ ngày 18 đến ngày 20/8, các trường tiểu học và THCS tại Hà Nội tuyển sinh bổ sung học sinh vào lớp 1 và...

670 liên quan

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Công khai, minh bạch, giảm ''nhiệt''

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Công khai, minh bạch, giảm ''nhiệt''

Hôm nay (15-8) là hạn cuối cùng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội tuyển...

670 liên quan

Tiền đề cho thành công

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng một tin vui với ngành Giáo dục Thủ đô là đến thời điểm này, các...

670 liên quan

Tuyển sinh trực tiếp các lớp đầu cấp đến hết ngày 15/8

Tuyển sinh trực tiếp các lớp đầu cấp đến hết ngày 15/8

Từ ngày 13 đến hết 15/8, các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội tổ...

670 liên quan

Những điều lưu ý khi phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tiếp vào lớp đầu cấp năm 2020

Những điều lưu ý khi phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tiếp vào lớp đầu cấp năm 2020

Từ ngày 13 đến 15-8 là thời điểm các phụ huynh tại Hà Nội có thể tới các trường để đăng ký tuyển sinh trực...

670 liên quan

Tuyển sinh vào lớp 6 ở TP Hà Tĩnh: Nhiều trường xin bổ sung thêm lớp!

Tuyển sinh vào lớp 6 ở TP Hà Tĩnh: Nhiều trường xin bổ sung thêm lớp!

Ngược lại so với những năm trước, trong khi công tác tuyển sinh đầu vào bậc tiểu học khá 'êm ả' thì khối...

670 liên quan

Hà Nội tuyển sinh trực tiếp các lớp đầu cấp từ ngày 13 đến 15/8

Hà Nội tuyển sinh trực tiếp các lớp đầu cấp từ ngày 13 đến 15/8

Từ ngày 13 đến hết 15/8, các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội tổ...

670 liên quan

Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 từ ngày 13 đến 15-8

Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 từ ngày 13 đến 15-8

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 13 đến hết ngày 15-8-2020, các...

670 liên quan

Tỷ lệ đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 6 tại Hà Nội đạt hơn 80%

Tỷ lệ đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 6 tại Hà Nội đạt hơn 80%

Theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, kết thúc đợt tuyển sinh trực tuyến học sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021,...

670 liên quan

Hà Nội: Hơn 97 nghìn hồ sơ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6

Hà Nội: Hơn 97 nghìn hồ sơ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6

Năm học 2020-2021, toàn thành phố có 97.779 hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 đăng ký trực tuyến thành công.

670 liên quan

Các cấp học đều có tỷ lệ tuyển sinh cao

Các cấp học đều có tỷ lệ tuyển sinh cao

Công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp...

670 liên quan

Tỷ lệ đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 6 đạt hơn 80%

Tỷ lệ đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 6 đạt hơn 80%

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết thúc đợt tuyển sinh trực tuyến học sinh vào lớp 6 năm...

670 liên quan

Học bạ 10 điểm đi thi chưa được 1 điểm là do đề quá khó
Học bạ 10 điểm đi thi chưa được 1 điểm là do đề quá khó - Ảnh 1
Học bạ 10 điểm đi thi chưa được 1 điểm là do đề quá khó - Ảnh 2
Học bạ 10 điểm đi thi chưa được 1 điểm là do đề quá khó - Ảnh 3

Học bạ 10 điểm đi thi chưa được 1 điểm là do đề quá khó

GDVN- Nhiều bài thi có điểm dưới trung bình thì theo tôi là đề thi quá khó, đánh đố hay nói cách khác là...

670 liên quan

Đừng để con ảo tưởng…

Đừng để con ảo tưởng…

Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) vừa công bố kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021. Điều nhận được sự...

670 liên quan

Hơn 600 trường THCS tại Hà Nội tuyển sinh trực tuyến lớp 6

Hơn 600 trường THCS tại Hà Nội tuyển sinh trực tuyến lớp 6

Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, từ 7- 9/8, hơn 600 trường THCS trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh...

670 liên quan

Học bạ toàn điểm 10 thi được 0,75 phải chăng do không luyện đúng lò?
Học bạ toàn điểm 10 thi được 0,75 phải chăng do không luyện đúng lò? - Ảnh 1
Học bạ toàn điểm 10 thi được 0,75 phải chăng do không luyện đúng lò? - Ảnh 2
Học bạ toàn điểm 10 thi được 0,75 phải chăng do không luyện đúng lò? - Ảnh 3

Học bạ toàn điểm 10 thi được 0,75 phải chăng do không luyện đúng lò?

GDVN- Các trường chất lượng cao hiện nay vẫn chạy theo thành tích của những môn thi, đó là sự lệch lạc...

670 liên quan

Tuyển sinh trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân Thủ đô

Tuyển sinh trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân Thủ đô

Năm học 2020 - 2021 là năm thứ năm Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non,...

670 liên quan