Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tuyển sinh vào trường chuyên qua 2 vòng

Tuyển sinh vào lớp đầu cấp trường chuyên được thực hiện qua 2 vòng. Vòng 1, tổ chức sơ tuyển đối với học sinh có đủ điều kiện dự tuyển. Vòng 2, tổ chức thi tuyển đối với học sinh đã qua sơ tuyển.

Đảm bảo lựa chọn được những học sinh đạt kết quả học tập cao, đủ năng lực học lớp chuyên

Đảm bảo lựa chọn được những học sinh đạt kết quả học tập cao, đủ năng lực học lớp chuyên

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Dự thảo quy định rõ về tuyển sinh vào lớp đầu cấp. Theo đó, nguyên tắc tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đảm bảo lựa chọn được những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả học tập cao ở cấp trung học cơ sở, đủ năng lực học lớp chuyên; bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng.

Thông báo tuyển sinh trước ngày thi tuyển 60 ngày

Về kế hoạch tuyển sinh: Đối với trường chuyên thuộc tỉnh, hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của trường chuyên.

Đối với trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học, hằng năm, hiệu trưởng trường chuyên trình người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quản lý trường chuyên phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của trường chuyên.

Chậm nhất trước ngày thi tuyển 60 ngày, trường chuyên thông báo tuyển sinh bằng văn bản đến các cơ quan quản lý giáo dục, các trường học có đối tượng dự thi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học quản lý trường chuyên (gọi chung là cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên) quy định việc đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển.

Tổ chức tuyển sinh qua 2 vòng

Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định. Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:

Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực và quốc tế;

Kết quả rèn luyện và học tập 04 năm cấp trung học cơ sở;

Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở.

Cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên quy định cách thức quy ra điểm và mức sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh vào thi tuyển vòng 2.

Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.

Cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên quy định: Môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của mỗi môn thi theo từng lớp chuyên; hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển vào lớp chuyên.

Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên ra quyết định thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo. Việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi được vận dụng theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào trường chuyên.

Báo cáo kết quả thi tuyển sinh với Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định tuyển sinh trung học phổ thông. Thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên, của trường chuyên phổ điểm tuyển sinh tới khoảng điểm 0.25 đối với mỗi môn chuyên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương