[Kênh14] – Phong trào Disney ngày càng lan rộng, vừa phổ cập thêm cho iPod đây nè.