Tuyên truyền đậm nét các dịp kỷ niệm lớn trong năm 2014

Gốc
KTĐT - Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 90 về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng năm 2014.

Theo đó, các cấp, các ngành sẽ tập trung tuyên truyền về chủ trương và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô của Đảng và Nhà nước; Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc "Tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng khác trong năm 2014" và các chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm của TP, nhấn mạnh sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của tổ chức các hoạt động trên địa bàn TP để kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng này. Bên cạnh đó, tuyên truyền Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước về các sự kiện: Kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định Giơ - ne - vơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (tháng 7/2014); 70 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (tháng 12/2014)...

Tin nóng

Tin mới