Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tuyên truyền đi đôi với hành động

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Từng nhóm bộ đội đến các gia đình vận động và giúp đỡ bà con tu sửa nhà ở, di chuyển chuồng trại chăn nuôi, ăn chín, uống sôi, ngủ màn, phòng chống dịch bệnh...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.quanhenhandan.24770.qdnd