Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho trên 95% nữ công nhân viên chức lao động

Một trong 5 nhóm nhiệm vụ- giải pháp trọng tâm của Chương trình công tác Nữ công năm 2021 mà Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng, ban hành mới đây là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phấn đấu có 95% trở lên nữ công nhân viên chức lao động được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, chính sách lao động nữ, kiến thức về giới, bình đẳng giới…

Theo đó, năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trọng tâm là những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ luật Lao động năm 2019 và các chính sách liên quan trực tiếp đến lao động nữ; Nghị định 145/2020/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (đặc biệt là Mục 2 về đảm bảo bình đẳng giới và những quy định riêng đối với lao động nữ); Nghị định số 105/2020/NĐ- CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tuyên truyền những quy định pháp luật liên quan về Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, dân số, sức khỏe sinh sản, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tuyên truyền về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; tập huấn kỹ năng lồng ghép giới, kỹ năng đại diện của Ban Nữ công Công đoàn cơ sở trong việc tham gia chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ và trẻ em.

Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức tư vấn pháp luật và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân viên chức lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2019. Ảnh minh họa.

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm của giới, tạo môi trường để nữ công nhân viên chức lao động phấn đấu rèn luyện 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình, những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã họi của đất nước, tuyên truyền “Nam công nhân viên chức lao động chia sẻ công việc gia đình” nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình, tạo điều kiện để nữ công nhân viên chức được lao động, học tập và cống hiến; tuyên truyền kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tuyen-truyen-pho-bien-kien-thuc-phap-luat-cho-tren-95-nu-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-119931.html