Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tuyên truyền sâu rộng về bầu cử trong công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai

Nhằm nâng cao nhận thức, giúp mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã ban hành và chỉ đạo các cấp Công đoàn quận tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Xuân Minh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai cho biết, mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Quận và thành phố Hà Nội đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thông qua việc tuyên truyền giúp mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động nắm vững những nội dung chính của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử để lựa chọn bầu được những người tiêu biểu, đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia vào Quốc hội, Hội dồng nhân dân các cấp.

Ảnh minh họa

Theo đó, công tác tuyên truyền về bầu cử trong các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai tập trung ở 8 nội dung. Đó là, các cấp Công đoàn tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này; Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp; Tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bầu cử; trong đó chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Đặc biệt các cấp Công đoàn quận tập trung tuyên truyền diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, kịp thời làm tốt công tác định hướng tư tưởng; vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia sinh hoạt ở khu dân cư, tổ dân phố, khu nhà ở công nhân để trao đổi, mạn đàm về công tác bầu cử; tham gia các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử với cử tri.

Đồng thời, Công đoàn tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đi bỏ phiếu, bầu cử đúng luật, tạo không khí bầu cử là ngày hội của toàn dân…

Về thời gian, công tác tuyên truyền được chia thành 3 đợt, bắt đầu từ tháng 01 năm 2021, cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Ông Hồ Xuân Minh nhấn mạnh, Liên đoàn Lao động quận đã yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thành ủy, Quận ủy và Ủy ban bầu cử Thành phố, Quận; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị...

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tuyen-truyen-sau-rong-ve-bau-cu-trong-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-quan-hoang-mai-121578.html