Một thảm họa đã xảy ra ở Ý khi một đợt tuyết lở lớn vùi lấp một khách sạn bên sườn núi ở miền Trung nước này.