TVD: 9 tháng lãi ròng 64 tỷ đồng, tăng 64% so cùng kỳ

Gốc
(Vietstock) - 9 tháng đầu năm, CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD) đạt 63.8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 64% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong quý 3, doanh thu thuần đạt 589.8 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp đạt 81 tỷ đồng, tăng hơn 19%. Tỷ suất lãi gộp biên 13.7%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 10.3 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh với mức tăng gần 75%, và toàn bộ 34.8 tỷ đồng đều là chi phí lãi vay.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 15 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1,836 tỷ đồng, tăng 17.5%. Lợi nhuận sau thuế 63.8 tỷ đồng, tăng hơn 64%.

Tin nóng

Tin mới