Ngày 26/8/2009, UBCKNN đã ký quyết định chấp thuận TVSI lập phòng giao dịch Long Biên địa điểm tại 409 Nguyễn Văn Cừ, Hà nội. PGD Long biên hiện đã đi vào hoạt động. 500 nhà đầu tư đầu tiên mở tài khoản giao dịch tại đây sẽ được ưu tiên hưởng mức phí VIP đến hết 30/9/2009.