(NLĐ)- Ngày 18-4, Công ty Cổ phần Thạch cao Xi măng (TXM) sẽ giao dịch bổ sung 3,5 triệu cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC). Như vậy, tổng số cổ phiếu niêm yết của TXM trên HaSTC là 7 triệu cổ phiếu.