Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tỷ giá thanh toán

Báo VnEconomy
Gốc

Trong hợp đồng mua bán hàng với khách hàng có thỏa thuận quy đổi ngoại tệ theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán. Trường hợp công ty đã xuất hóa đơn giao cho khách với tỷ giá của ngày hôm đó, nhưng khách hàng một tháng sau mới trả tiền, tỷ giá có sự chênh lệch thì phải làm thế nào?

Dương Mạnh Quân, Duy Tiên, Hà Nam Trường hợp công ty ký hợp đồng mua bán hàng với khách hàng trong đó thỏa thuận thanh toán bằng tiền đồng theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, công ty phải tính doanh thu bán hàng tại thời điểm lập hóa đơn, tính và kê khai thuế giá trị gia tăng theo quy định. Nếu tại thời điểm lập hóa đơn và thời điểm thanh toán có sự chênh lệch về tỷ giá thì công ty hạch toán vào thu nhập khác nếu chênh lệch lãi hoặc chi phí nếu phát sinh lỗ.

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20090720101444611p5c18/ty-gia-thanh-toan.htm