Hanoinet - Với địa bàn có tốc độ đô thị hóa mạnh như ở Từ Liêm, thì quản lý đô thị và trật tự xây dựng đang là vấn đề “nóng” hiện nay. Sở dĩ “nóng” bởi tỷ lệ xây dựng ở khu vực này thuộc hàng cao nhất thành phố,